Contact

Homeopathie Bergen

Achterweg 7
1862 XH Bergen
t: 072 58 98 371
e: info@homeopathiebergen.nl

Telefonisch spreekuur en bereikbaarheid

Afspraak maken

Eerst even kennis maken?

Hans Willem Steensma

Hans Willem Steensma

Homeopaat en Professional Coach

       

Oorontsteking en homeopathie

De behandeling van oorontsteking met homeopathie is effectiever dan met antibiotica of placebo.

Onderzoeken uit 1997 en 2001 tonen aan dat kinderen met oorontsteking sneller genezen als zij een homeopathisch middel kregen in vergelijking met kinderen die antibiotica kregen of helemaal niets (de ‘we wachten en we zien wel behandeling’).

Het eerste onderzoek vergeleek het verschil in effect tussen de behandeling van oorontsteking met antibiotica en de ‘we wachten af en doen niets’ benadering.
Daarbij werd aangetoond dat de groep die antibiotica kreeg iets sneller genas dan de groep die niet behandeld werd. Wel werd de groep kinderen die antibiotica kreeg voorgeschreven, geplaagd door bijwerkingen als huiduitslag en diarree. Uiteindelijk gaf het onderzoek aan dat patiënten beter af zijn als de oorontsteking niet behandeld wordt in vergelijking met een behandeling met antibiotica.


Patiënten zijn echter nog beter af met een behandeling met homeopathie!
Homeopathie is een effectieve en veilige geneeskunde die geen bijwerkingen veroorzaakt. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat homeopathische behandeling van oorinfecties beter resultaat heeft, dan behandeling met antibiotica of helemaal geen behandeling.

In 1997 werd een onderzoek gepubliceerd in het International Journal of clinical Pharmacology and Therapeutics. Daarbij werd een groep van 131 kinderen met oorontsteking verdeeld in twee groepen. De eerste groep werd behandeld met homeopathische middelen. De tweede groep kreeg de standaard reguliere behandeling met antibiotica.
De eerste groep was gemiddeld één dag eerder genezen als de tweede groep.


Het andere onderzoek werd in 2001 gepubliceerd in het British Homeopathic Journal. Daarbij werd de behandeling van een groep van 230 kinderen met acute oorontsteking vergeleken. De ene helft kreeg een homeopathisch middel als behandeling, de tweede groep kreeg een placebo. Na 12 uur was 72% van de kinderen 2,4 keer sneller genezen dan de kinderen die een placebo hadden gekregen.


Bronnen:

Coker, Tumaini R. et al. Diagnosis, Microbial Epidemiology, and Antibiotic Treatment of Acute Otitis Media in Children: A Systematic Review. JAMA. 2010;304(19):2161-2169.

Cummings, Stephen and Dana Ullman. Everybody's Guide to Homeopathic Medicines. Penguin, New York, 1997.

Frei H, Thurneysen A. Homeopathy in Acute Otitis Media in Children: Treatment Effect or Spontaneous Resolution? British Homeopathic Journal, 2001, Oct, 90, 4, 180-2.

Friese KH, Kruse S, Ludtke R, Moeller H. The Homoeopathic Treatment of Otitis Media in Children. International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 35, 7, 1997, 96-301.